Prognoser Forutsig Vinter Vil Komme Sent Og Forlate Tidlig I År

Vinteren har ankommet senere, som gir mildere forhold, og holder seg i kortere perioder i løpet av de siste årene, og i år er det satt på å fortsette trenden.

Årets første fryse har vært jevnt flyttet senere, med den første tøen som kommer tidligere også, noe som gjør vinteren kortere og mildere, ifølge data fra NOAAs Climate Prediction Center.

En varmere vinter kan være gunstigere for vekstforhold, men det kan også skade planter som trenger lavere temperaturer samtidig som vannivåene økes og potensielt forårsaker flom, rapporterte Associated Press.

I fjor kom den første fryseren to uker senere enn gjennomsnittet i 20-tallet, noe som gjorde at det var "langt unna kartene", sa Ken Kunkel, en meteorolog ved NOAA til AP.

To tredjedeler av USA forventes å se varmere enn gjennomsnittstemperaturene i vinter, inkludert hele østkysten, Hawaii og til og med Alaska.

De varmere temperaturene skyldes blant annet klimaendringene, blant annet økt nivå av karbondioksid, ifølge Mike Halpert, visedirektør for værtjenestens klimaprognsenter. Prognoserne pekte også på de mulige effektene av værsystemet La Niña i endring av nedbør og temperaturer.

"Det spiller utvilsomt en rolle," sa han i en samtale med journalister. "Økningen i CO2-faktorene i vår modellprognose."

I fjor rangert som den sjette varmeste vinteren på rekord, The Washington Post rapportert. Denne vinteren forventes å være litt kjøligere enn i fjor.